MINISTAR GRAHOVAC MIJENJA MIŠLJENJE ?!

Kako uredništvo web stranice www.piramidasunca.ba saznaje, u Ze-Do kanton je stiglo pismo iz Ministarstva kulture i sporta Vlade Federacije BiH sa potpisima ministra Gavrila Grahovca i direktorice Zavoda za zaštitu spomenika Lidije Mičić. U njemu se ministar Grahovac i direktorica Mičić ponovo izjašnjavaju o zahtjevu Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” o radu u nezaštićenim zonama Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Mjeseca i lokacije Gornje Vratnice.

I ovaj put potpisnici priznaju da Federalno ministarstvo nije nadležno za davanje mišljenja o arheološkom istraživanju u nezaštićenim zonama Ze-Do kantona. Ovaj put se pravdaju da se njihovo ranije pismo odnosilo samo na zaštićenu zonu grada Visoki (???)

U prošlom pismu ministar Grahovac “nije preporučio” da Fondacija vrši multidisciplinarna istraživanja u nezaštićenim zonama, već je izvršio snažan pritisak na kantonalno Ministarstvo kulture da ne izda dozvole te da zaustavi predviđenu novčanu donaciju Vlade Ze-Do kantona. Ovaj put se to izjašnjavanje, odnosno “preporuka” u potpunosti izostavlja uz tvrdnju da je za izdavanje dozvola nadležno samo kantonalno Ministarstvo kulture.

Vjerovatno će odgovor na to dati sjednice Skupštine Ze-Do kantona i Vlade Federacije koje su predviđene za isti dan: srijeda 27.06.2007. i koje će na svojim dnevnim redovima imati odluku o sudbini istraživanja u Bosanskoj dolini piramida. Uvrštavanje teme o ovom geo-arheološkom istraživanju došlo je nakon što je šira javnost ostala zgrožena uskraćivanjem slobode istraživanja Fondaciji koja je legalno registrovana za obavljanje arheoloških iskopavanja i koja je, zahvaljujući ostvarenim rezultatima, privukla stotine hiljade posjetilaca u Bosansku dolinu piramida.
(piramidasunca.ba)

Otkud ovo “posipanje pepelom” najviših federalnih dužnosnika u oblasti kulture?

2 komentara

 1. http://www.lifeandtrend.com/relationship/5-tips-to-finding-out-what-a-man-is-looking-for/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/the-first-90-days-of-dating/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/don't-rule-out-internet-dating/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/re-entering-the-dating-after-divorce/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/the-truth-behind-attracting-girls/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/dating-strategies-for-grown-ups/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/single-and-dating/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/mr-fabulous-vs-mr-strong-steady/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/calling-men/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/5-stages-of-committed-relationships/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/what-it-really-means-when-he-cheats/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/combating-commitment-phobia/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/love-relationships-&-reincarnation/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/why-he's-afraid-of-proposing/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/why-women-make-men-lie/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/gender-roles/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/scientists-prove-men-are-the-weaker-sex/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/bachelorette-party/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/10-remarkable-gestures-he'll-love/
  http://www.lifeandtrend.com/relationship/the-seduction-of-a-married-man/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/ten-steps-for-feline-like-eyes/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/right-blusher-for-your-skin/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/selecting-the-right-lipstick/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/how-to-apply-eye-makeup/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/lipstick-tips/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/why-you-should-wear-makeup/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/the-bridal-beauty-countdown/
  http://www.lifeandtrend.com/beauty/makeup/the-cosmetic-mask/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/las-vegas-fashion-shows/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/fashion-jewelry/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/the-elusive-handmade-cuff-links/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/how-to-find-the-correct-bra-fit/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/clean-your-lingerie-without-damaging-it/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/shop-for-cool-baby-clothing/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/spice-up-your-look-with-fashion-jewelry/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/designer-jeans-pockets-for-you/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/leather-&-fashion/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/coach-handbags/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/hiking-boots/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/the-big-diverse-world-of-boot-styles/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/women's-plus-size-swim-wear/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/aviator-sunglasses/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/the-benefits-of-wearing-shades/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/christian-dior-sunglasses/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/large-size-womens-shoes/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/vintage-leather-jackets/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/how-to-be-stylish/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/silk-ties-and-trends/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/what-makes-a-chanel-watch/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/2007-range-of-hugo-boss-jeans/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/nine-west-shoes/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/workplace-fashion-trends/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/jeans-how-to-get-the-perfect-fit/
  http://www.lifeandtrend.com/fashion/women's-designer-jeans/

Komentariši